Przejdź do treści
Strona główna » Spotkanie Edu 4 Ukraine z Save the Children

Spotkanie Edu 4 Ukraine z Save the Children

    Właśnie zakończyło się pierwsze spotkanie członków Koalicji Edu 4 Ukraine z przedstawicielkami Save the Children 

    Podczas spotkania dowiedzieliśmy się nieco więcej o Save the Children, działaniach jakie podejmują wspierając dzieci stające w obliczu wojny. Porozmawialiśmy także o możliwościach współpracy organizacji miedzynarodowych i polskich organizacji pozarządowych, a także podczas dyskusji wymieniliśmy się dobrymi praktykami i pomysłami w tworzeniu pomocy edukacyjnej dla młodych Ukraińskich uchodźców,

    Wspólnie pomóżmy Ukraińskim uchodźcom – dołącz do Koalicji Edu4Ukraine! Zapraszamy wszystkie organizacje niosące edukacyjną pomoc uchodźcom z Ukrainy. Misją Edu4Ukraine jest łączenie organizacji realizujących projekty edukacyjne wspierające młodych uchodźców z Ukrainy, tak żeby zaoferować im przede wszystkim efektywną i skuteczną pomoc. Edu4Ukraine pomoże Twojej organizacji w dotarciu do wolontariuszy, do samych potrzebujących, a także do organizacji międzynarodowych. Wspólnie możemy osiągnąć więcej – skontaktuj się z nami pod adresem members@edu4ukraine.org!