Przejdź do treści

O nas

Tworzymy Koalicję Edu4Ukraine, na rzecz pomocy edukacyjnej dla młodych uchodźców z Ukrainy. Edu4Ukraine łączy organizacje młodzieżowe i studenckie oraz startupy z branży EdTech. Współpracujemy z międzynarodowymi organizacjami, łącząc te środowiska i wspierając ich współdziałanie w niesieniu pomocy edukacyjnej uchodźcom z Ukrainy.

Jesteśmy grupą młodych osób, których łączy wspólny cel – rzeczywista, efektywna i skuteczna pomoc naszym rówieśnikom z Ukrainy. Jesteśmy studentami, aktywistami oraz tworzymy startupy edukacyjne w Polsce – chcemy wykorzystać doświadczenie nasze i naszych partnerów na polu technologicznym, w zakresie budowy rozwiązań cyfrowych i nasze zaangażowanie, chęć niesienia pomocy najbardziej jej potrzebującym. Łączymy międzynarodowe instytucje i polskie organizacje pozarządowe, które wspierają edukację młodych uchodźców z Ukrainy. Tworzymy przestrzeń w której dzielimy się doświadczeniem i pomysłami oraz podejmujemy wspólne inicjatywy między zaangażowanymi organizacjami. Współpraca jest podstawą naszego działania – stajemy na wysokości zadania jako zespół, wobec wyzwań jakie przed nami stoją. Zaczynamy dziś, jednak dzisiejsze wyzwania są dopiero początkiem, długoterminowego wsparcia, które będzie potrzebne naszym ukraińskim przyjaciołom.

RAPORT

Stworzyliśmy raport, który jest kompleksowym źródłem informacji o sytuacji edukacyjnej, o potrzebach młodych uchodźców oraz o wyzwaniach jakie stoją przed polskim systemem edukacji, środowiskiem edukacyjnym i społecznością akademicką oraz społeczeństwem obywatelskim. Raport jest kompleksowym źródłem informacji i już wkrótce będzie podstawą w planowaniu kolejnych, skutecznych działań skierowanych do uchodźców z Ukrainy.