Przejdź do treści

Tworzymy Koalicję Edu4Ukraine, na rzecz pomocy edukacyjnej dla młodych uchodźców z Ukrainy

O NAS

Tworzymy Koalicję Edu4Ukraine, na rzecz pomocy edukacyjnej dla młodych uchodźców z Ukrainy. Edu4Ukraine łączy organizacje młodzieżowe i studenckie oraz startupy z branży EdTech. Współpracujemy z międzynarodowymi organizacjami, łącząc te środowiska i wspierając ich współdziałanie w niesieniu pomocy edukacyjnej uchodźcom z Ukrainy.

AKTUALNOŚCI


RAPORT

Stworzyliśmy raport, który jest kompleksowym źródłem informacji o sytuacji edukacyjnej, o potrzebach młodych uchodźców oraz o wyzwaniach jakie stoją przed polskim systemem edukacji, środowiskiem edukacyjnym i społecznością akademicką oraz społeczeństwem obywatelskim. Raport jest kompleksowym źródłem informacji i już wkrótce będzie podstawą w planowaniu kolejnych, skutecznych działań skierowanych do uchodźców z Ukrainy.

Wspólnie pomóżmy Ukraińskim uchodźcom – dołącz do Koalicji Edu4Ukraine!

Zapraszamy wszystkie organizacje niosące edukacyjną pomoc uchodźcom z Ukrainy. Misją Edu4Ukraine jest łączenie organizacji realizujących projekty edukacyjne wspierające młodych uchodźców z Ukrainy, tak żeby zaoferować im przede wszystkim efektywną i skuteczną pomoc. Edu4Ukraine pomoże Twojej organizacji w dotarciu do wolontariuszy, do samych potrzebujących, a także do organizacji międzynarodowych. Wspólnie możemy osiągnąć więcej – skontaktuj się z nami pod adresem members@edu4ukraine.org!